22 May. 2021

A EDAI cada vegada rebem més peticions per atendre infants amb Síndrome 22q11. Un síndrome molt més desconegut en comparació amb altres trastorns del neurodesenvolupament, com per exemple el TEA.

Per aquest motiu avui Dia Internacional del Síndrome 22q11 us donem algunes dades sobre aquest síndrome.

QUÈ ES?

El síndrome de deleció 22q11 es produeix quan es perd un fragment/regió específica del cromosoma 22.

PREVALENÇA

1 de cada 4000 nadons.

SÍMPTOMES

Entre els símptomes més freqüents trobem:

  • Anomalies cardíaques o congènites (més de la meitat d’infants afectats en presenten).
  • Afectació del paladar.
  • Predisposició a infeccions.
  • Baixada del nivell de calci en sang.

Aquests infants solen necessitar, a més a més d'un seguiment mèdic, una atenció psicològica concentrada en atendre els seus aspectes neuropsicològics i cognitius.

Tornar a les notícies