Abrazar la diversidad

Guia presentada per l'Institut de la Dona i per a a la Igualtat d'Oportunitats per reforçar la prevenció i actuació davant la discriminació escolar per orientació sexual.

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2015/Octubre/Guiaactuacion...

Images: