Comunicació Aumentativa i Alternativa

El portal ARASAAC ofereix recursos gràfics i materials per facilitar la comunicació d'aquelles persones amb algun tipus de dificultat en aquesta àrea.

http://www.arasaac.org/index.php

Images: