20 Dec. 2018
Els dies 23 i 24 de Novembre es va cel.lebrar a Saragossa el IX Congrés Estatal Interdisciplinar d’Atenciò Precoç, on quatre professionals d’EDAI hi van assisitir i també hi van participar com a ponents.
Es van tractar temes com les situacions de violència i negligència, la influència dels trastorns del son en el desenvolupament infantil i la genètica i epigenètica del neurodesenvolupament.
Marta Arranz, Treballadora Social dels CDIAPs EDAI de Sant Martí i Les Corts-Sarrià va presentar el protocol “Cuidant als professionals davant el maltracte infantil, protocol d’intervenció en el CDIAP”, per donar visibilitat als professionals que intervenen en situacions de risc, dissenyant un protocol amb una metodologia estricta d’actuació.
De la mateixa manera, les logopedes dels CDIAPs EDAI de Les Corts-Sarrià i Sant Martí, Gemma Aranda i Belén Novoa, van fer una comunicació sobre les “Característiques diferenciadores entre TL( Trastorn del llenguatge) i RL (Retard del llenguatge) en atenció precoç”. El tema sorgeix de la seva experiencia com a logopedes en atenció precoç, en la detecció de dificultats en l’adquisició i  en el posterior desenvolupament de la comunicació i/o llenguatge, han detectat certes característiques diferenciadores que ens permetran diagnosticar i establir un plan terapèutic més específic.
Des d'EDAI donem molta importància a la formació continuada, que els nostres professionals estiguin actualitzats i formats per tal de donar el millor servei és la clau de les millors intervencions en atenció precoç.

 

Tornar a les notícies