21 Jan. 2020

 24 DE GENER: DIA INTERNACIONAL DE L'EDUCACIÓ 

El proper dia 24 de gener es celebrarà el Dia Internacional de l'Educació. Es tracta d'un dia molt important, atès que com deia un famós pedagog: "Els nens i nenes d'avui, seran els adults de demà"

Cal tenir present aquest aspecte per planificar polítiques educatives encara més bones, de les ja excel·lents que hi ha avui dia. 

Com assenyala la UNESCO, actualment: 

  • 262 milions de nens i joves segueixen sense estar escolaritzats.
  • 617 milions de nens i adolescents no saben llegir.
  • Menys de el 40 per cent de les nenes de l'Àfrica Subsahariana completen els estudis de secundària baixa.
  • 4 milions de nens i joves refugiats no poden assistir a l'escola. 

Cal recordar, al seu torn, que en els països desenvolupats, l'accés a l'educació correlaciona amb variables de salut i socials molt importants, com el risc de ser víctima de violència de gènere, o fins i tot amb l'esperança de vida.  

Així doncs des de la visió comunitària que caracteritza EDAI, salut, educació i benestar social, són variables que van de la mà, que s'influeixen mútuament, i que entre tots tenim la responsabilitat de tenir cura. 

Tornar a les notícies