23 Jul. 2023

Des del passat octubre de 2022 EDAI Sant Martí ha iniciat un grup terapèutic amb cinc nens i nenes amb un diagnòstic de TEA amb un nivell d’afectació severa.

Aquesta iniciativa va ser pensada per infants que ja havien fet un treball individual previ, que havien mostrat alguna millora i que s’havien estancat. Aquest tipus de grup ens sembla un bon format per a revitalitzar dinàmiques repetitives i presentar nous reptes a nens i nenes que ja feien en teràpia individual des de feia un cert temps.

A les sessions grupals hi assisteixen una psicòloga i una psicòloga/psicomotricista que es troben tres vegades al mes amb els infants, i es fa una quarta sessió -també en format grupal- amb els pares i les mares.

Amb els infants treballem per fomentar la vinculació, la relació i la interacció, amb l’objectiu que connectin més amb l’entorn per tal que puguin anar sentint la necessitat de compartir moments de relació i de joc entre ells i amb les terapeutes. Volem també potenciar les seves habilitats de relació i comunicació social, que en aquest moment del treball significa que puguin començar a fer demandes, expressar els seus desitjos i les seves necessitats. Creiem que la dinàmica grupal els pot ajudar a ampliar els seus interessos i les seves capacitats d’exploració i pensem que treballar en la sala de psicomotricitat en aquest format també afavoreix l’augment de la consciència del seu propi cos i del perill.

Després d’uns mesos de sessions, hem observat que hi ha certa millora en les seves capacitats de regulació emocional i conductual en un context poc controlable, i que aquest aspecte també els ajuda a tolerar millor la frustració i acceptar els límits.

Amb el treball en el grup de pares volem oferir un espai on compartir preguntes, dubtes i inquietuds generals i intentem procurar que sigui també un espai per pensar conjuntament sobre la criança i l’organització de situacions quotidianes. Si bé està pensat per ser un espai per afavorir les capacitats de mentalització dels pares i les mares per poder-los apropar a les dificultats i necessitats dels seus fills i filles, valorem també que un dels aspectes fonamentals és la importància que té poder confrontar-se amb altres persones que saben que entendran el que expliquen de forma vivencial i personal.

Tornar a les notícies