28 Feb. 2020

Seguint la prestigiosa guia de la CIE-10 (OMS), cal estar tranquils amb el control dels esfínters (és a dir, el pipi i la caca).

Així, cal saber que malgrat molts infants abans de la seva entrada a P3 han assolit el control del pipi i la caca (al menys el diürn), si no ho han fet, no té perquè ser una senyal d’alarma. Per tant, poden haver nens que necessitin de més temps.

La guia CIE-10 (OMS) diu el següent:

  • Enuresi primària (ja sigui diürna o nocturna) o no controlar el “pipi”  és a partir de 4 anys.
  • Encopresi primària (ja sigui diürna o nocturna) o no controlar la “caca” és a partir de 4 anys. 

Per tant, si bé és desitjable controlar un xic abans dels 3 anys, no ens hem d’alarmar fins que l’infant compleixi 4 anys.

Tornar a les notícies