17 Jun. 2016

Buscar informació, llegir o jugar ja es fa gairebé sempre a través d'ordinadors, mòbils o tauletes, i el màrqueting ho sap. Per això, internet també és un mitjà publicitari potent a Europa i la major part de jocs i aplicacions tenen algun tipus d'anunci dirigit a adults però també als menors. El resultat: els nens estan més exposats a les estratègies del màrqueting en línia i els seus efectes. Un estudi elaborat per Open Evidence, de la UOC, i la London School of Economics and Political Sicence i Block de Ideas, alerta doncs, de la desprotecció dels nens davant dels jocs en línia ja que després d'analitzar els 25 jocs més populars de la xarxa, han conclòs que la majoria contenen anuncis que poden tenir efectes negatius en el comportament dels nens.

L'estudi 'The impact of marketing through social media, online games and mobile applications on children's behaviour' és la primera recerca amb profunditat a escala europea, i ha implicat 6.400 pares d'entre 25 i 65 anys, de nens d'entre 6 i 14 anys. S'han analitzat els 25 jocs en línia més populars, s'ha revisat la bibliografia i regulació dels jocs en 28 estats de la UE, Noruega i Islàndia, i s'han avaluat dos experiments de comportament amb nens de 6 i 12 anys d'Espanya i Holanda.

Així, ente les principals conclusions a les quals s'ha arribat és que les mesures de protecció com poden ser alertes perquè facin pauses o avisos perquè sàpiguen distingir els anuncis del joc, no estan adaptades a la comprensió dels nens. A més, els infants no reben la mateixa protecció, en matèria legislativa, a tot Europa, ni tampoc tenen el mateix control parental. Per això, per una banda, es pot parlar d'estratègies de màrqueting poc clares amb les seves intencions comercials. Per l'altra, la majoria dels pares no consideren que el màrqueting infantil sigui un risc important i pensen que no afectarà els seus fills. Per aquest motiu, tot i que els pares tenen un paper important per protegir els infants dels perills d'internet, sovint no estan prou preparats per a fer-ho. La involucració dels pares també depèn dels països: els pares francesos intervenen molt menys que els suecs, que apliquen moltes més restriccions.

Però el més preocupant d'aquest màrqueting és el seu efecte en el comportament dels menors. L'estudi demostra, en primer lloc, que els jocs que promocionen snacks energètics provoquen un consum major de menjar entre els nens, i per tant, tenen un efecte subliminal en els infants sense que hi siguin conscients. En segon lloc, els autors han comprovat que els més petits són els més vulnerables als avisos de pagament i que compren pensant que utilitzen diners ficticis.

En vista a tot això, està clar que cal, d'una banda, estar alerta al consum dels jocs en línia que fan els nostres fills i comprovar en tot moment, què estan utilitzant en els seus aparells, i de l'altra, educar i conscienciar perquè des de ben menuts puguin entendre i comprendre els missatges que reben, en la mesura que sigui possible, per evitar que acabin sent víctimes dels seus efectes.

Tornar a les notícies