17 Nov. 2020

EDAI mira pel benestar i la seguretat de famílies i professionals. Per aquesta raó, s’ha fet una inversió per millorar la renovació de l’aire a tots els nostres centres, amb la instal·lació als espais comuns i a totes les sales d’un sistema de turbines de ventilació amb cabals d’aire de 550 m3/h. L’aportació i extracció d’aire es realitza a través d'una xarxa de conductes circulars helicoïdals de 150 mm de secció, reixetes, caixes de filtres i comportes reguladores de cabal.

Tornar a les notícies