Intervenció grupal de parentalitat basada en la Mentalizació

8 de Març de 2019

 

10 - 13h

 

PLACES ESGOTADES!

EDAI Eixample C/Provença 318, entl. 2a (Barcelona)

Alfons Salmerón

 

Psicoterapeuta i Coordinador del CDIAP EDAI Les Corts - Sarrià


25,00 €

euquality.com
treballiaferssocials.gencat.cat
COPC
www.clc.cat
www.fisioterapeutes.com/
www.uccap.com
www.acap.cat
www.uaoceu.es
INstitut Municipal de Persones amb discapacitat
http://www.sepypna.com
www.aelfa.org
www.copib.es
www.fundacionprobitas.org
www.sefip.org
www.gat-atenciontemprana.org
web.teaediciones.com/Inicio.aspx
www.waimh.org
www.waimh.org
www.cotoc.cat

És una proposta inspirada en els principis de les teràpies basades en la mentalització formulades per l'equip de Peter Fonagy a Anna Freud Center de London i concretament, de la modalitat terapèutica MBT-F.

 

Està indicada pels pares i mares de nens que manifesten dificultats en la regulació emocional i / o conductual, en què el més significatiu de la valoració diagnòstica són les dificultats observades en la interacció pares-fill, havent-se descartat afectacions en el seu neurodesenvolupament.

 

Es tracta d'una modalitat d'intervenció grupal breu dirigida als pares. Es treballa en un grup tancat amb una metodologia semiestructurada en la qual ens manegem de l'eina PDI (Parent Development Interview).