06 Mar. 2021

Avui 6 d’abril celebrem el Dia Europeu de la Logopèdia. En moltes ocasions, quan pensem en un o una logopeda tenim la imatge d’aquell professional que ensenya a dir la “erra”, però la Logopèdia és una disciplina sanitària que engloba molts més aspectes com l'estudi, la prevenció, la detecció, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament dels trastorns de la comunicació humana.

L’objectiu de la Logopèdia és la d'optimitzar la capacitat de l'individu per comunicar-se i per poder realitzar les funcions orals no verbals millorant així la seva qualitat de vida.

La Logopèdia no té edat. Investigacions realitzades han posat de manifest que aproximadament el 15% dels nounats vius, són susceptibles de necessitar tractament logopèdic. El 25% dels nens en edat escolar rebran assistència en aquesta àrea en algun moment o en tot el procés educatiu. La xifra global de la població espanyola que necessita o necessitarà tractament logopèdic en algun moment del cicle vital és del 15,2% 1.

La logopeda treballa amb persones que presenten les següents dificultats:

- Dificultats de parla: quequeig, dificultats d’articulació, dislàlies...

- Dificultats auditives: implants coclears, pèrdues auditives, presbiacúsia...

- Retard en l’adquisició del llenguatge i trastorn del desenvolupament del llenguatge.

- Alteracions per dany cerebral: avc, paràlisiscerebrals, síndromes i malalties minoritàries.

- Dificultats de veu: afonies, disfonies, nòdul, pòlips, paràlisi de cordes vocals, larigectomitzats...

- Dificultats deglutòries: alteracions de la masticació, disfàgia orofaringe, alteracions de la succió...

A EDAI comptem amb un equip interdisciplinari que ha anat creixent a mesura que han anat desenvolupant-se i madurant els seus serveis, i en l’actualitat està format per prop de 30 professionals especialitzats en primera infància i desenvolupament infanto-juvenil en els àmbits de la  logopèdia, psicologia, pedagogia, neuropediatria, fisioteràpia, i treball social.

El nostre equip de logopedes està format per professionals sanitàries amb una gran formació i experiència tant en infància com en adults.

A EDAI t’oferim la primera visita gratuïtament. Si tens qualsevol dubte fes-nos-el arribar i el resoldrem plegats!

 

[1]Font: Consell General de Col·legis de Logopedes.

 

Tornar a les notícies