Manual "Los seres únicos"

Material creat per donar recursos als pares i educadors, en el moment d'explicar als infants amb Asperger quina és la seva singularitat.

Attachments: 
Images: