21 Apr. 2016

Intervenció familiar en trastorns del llenguatge: Actitud o habilitat?

L'entorn natural del procés d'adquisició del llenguatge és la família; es basa en la necessitat de comunicar-nos i no en el desig concret de transmetre un coneixement. Les modificacions que els familiars introdueixen en la seva manera d'utilitzar el llenguatge quan es dirigeixen a un nen petit (''motherese'') té dues característiques: es donen en un ambient agradable i els procediments de facilitació són pràcticament inconscients. La presència d'una alteració del desenvolupament normal altera aquesta interacció natural, a nivell afectiu i en l'ús del propi llenguatge i dels ajustaments facilitadors, generalment de forma negativa. Els efectes propis de la discapacitat s'amplien per la resposta de l'entorn, seguint la dinàmica de l'efecte Mateo. La funció d'un programa d'intervenció precoç consistirà en restablir els mecanismes naturals tot i la presència d'un trastorn, i d'evitar-eliminar les modificacions perjudicials.

 

En aquesta entrevista, Marc Monfort exposa les principals idees que desenvoluparà durant la seva conferència a les Jornades Internacionals EDAI 2016, el dissabte 28 de maig a les 11:15 al Cosmocaixa.

 

Tornar a les notícies