12 Feb. 2020

Cada edat té les seves senyals d'alarma. Davant determinades dificultats no ens hem d'alarmar fins a una edat, donant temps al menor.

 Però, com a mare / pare, com se jo a quina edat?

 Aquí van alguns consells:

 Si el seu fill/a té 2 anys o 2,5 anys i:

  • No té llenguatge o només unes paraules.
  • Tenia més llenguatge, i de sobte el va perdre.
  • Li costa respondre a les seves demandes, mira poc, sembla distret o inatent ...
  • Es tapa les orelles semblant hipersensible als sorolls.
  • Li agrada ordenar les coses en fila una i altra vegada.
  • En el parc no s'interessa per altres nens/es.
  • El seu llenguatge va lent i, en canvi, diu de memòria paraules en anglès, o els números en anglès.

Consulti, ja que poden ser factors de risc per al desenvolupament d'un trastorn de l'espectre autista. 

Si el seu fill és molt mogut, li costa atendre:

  • Si té 3 anys pot fer una primera consulta ja que potser estigui una mica desregulat. Si té menys, pot ser una cosa normal, caldria a esperar que maduri i creixi una mica l’infant.
  • Si té 6 anys, pot patir un TDA o TDAH.

En resum, cap als 3 anys és aconsellable, cap als 6, imprescindible.

 Si el seu fill li costa diferenciar algunes grafies, sàpiga vostè que la dislèxia i els trastorns de l'aprenentatge són significatius al voltant dels 6 anys. Per tant, si el seu fill té aquesta edat, consulti. Si és molt petit, i té menys de 4 anys, pot esperar un temps.

Així, i per concloure, en el període 0-3 anys el més important és fixar-se en la manca de sociabilitat, perquè en aquestes edats pot iniciar-se un trastorn de l'espectre autista.

En canvi, trastorns com el dèficit d'atenció amb / sense hiperactivitat o els trastorns de l'aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, disgrafia) són més habituals cap als 6 anys, i en nens de 0-3 no hem de preocupar especialment.

 

Tornar a les notícies