Tornar al llistat de recursos

Un niño con autismo en la familia

Guia bàsica, redactada per la Universitat de Salamanca, per a famílies que han rebut un diagnòstic de TEA.

Dixit

DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials és una iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que s'adreça als i les professionals de l’àmbit d’afers socials per promoure la gestió i la difusió del coneixement en aquest àmbit, així com en el dels drets de ciutadania, la promoció de l'autonomia personal i l’atenció a la dependència.

http://dixit.gencat.cat/ca/

El meu fill té una pèrdua auditiva

Guia informativa fruit de la col·laboració entre l'Hospital Sant Joan de Déu, el CREDA Jordi Perelló de Sabadell i l'ACAPSS.

http://www.acapps.org/web/noticia/686/-el-meu-fill-te-una-perdua-auditiv...

La Mosqueta

Un portal d'aplicacions per a nens i nenes amb necessitats educatives especials.

http://www.lamosqueta.cat

Abans de les primeres paraules

Web de divulgació científica sobre la comunicació infantil al llarg del primer any de vida.

http://abansprimeresparaules.upf.edu/

Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen

Llibre que dóna als pares i les mares eines útils per aconseguir una comunicació eficaç i gratificant amb els seus fills: com afrontar els sentiments negatius del nens, posar límits, trobar alternatives al càstig o resoldre conflictes familiars pacíficament.

http://www.amabizia.asociacionespamplona.es/files/23-7405-document/como_...

Acompanyar els àpats dels infants

Consells per a menjadors escolars i per a famílies, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils...

La regla d'en Kiko

Guia senzilla per als pares, les mares i els educadors que volen ajudar els infants a evitar el contacte físic inadequat, a saber com reaccionar en cas que una situació els incomodi i a qui dirigir-se per demanar ajuda.

http://www.underwearrule.org/default_cat.asp

Pla d'atenció Integral a les persones amb TEA

Pla integral promogut pel Departament de Salut, consensuat entre professionals de diferents xarxes d’atenció –social, educativa i sanitària–, de diferents especialitats i disciplines i de diferents orientacions teòriques, per avançar i millorar en el diagnòstic i la detecció precoç del Trastorn de l'Espectre Autista.

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals...

Comité de lactància materna AEP

Recursos i informacions útils sobre la lactància materna, per a professionals, del grup consultor de l'Associació Española de Pediatria.

http://www.aeped.es/comite-lactancia-materna/recursosinformacion-util-pr...