Sobre nosaltres

L’Equip de Desenvolupament i Atenció a la Infància, EDAI, és una denominació que engloba diverses unitats de treball dedicades a vetllar per la cura i el benestar dels infants i les famílies.

EDAI Association

EDAI
Infància i Família

EDAI es va crear l’any 2006. En els seus inicis, la seu social de l’entitat s’ubicava al barri de Sant Gervasi Galvany, amb un servei d’atenció psicològica per a infants i adolescents, i les seves famílies. L’any 2008, la Generalitat de Catalunya concerta amb EDAI la gestió de tres serveis d’atenció precoç als districtes de Les Corts-Sarrià i Sant Martí, de Barcelona, i Sant Adrià de Besós. La seu social es va traslladar al barri de Les Corts, on s’ubica el CDIAP EDAI Les Corts-Sarrià.

A la vegada, EDAI també gestiona altres serveis: EDAI Salut i Família i EDAI Formació i Recerca

EDAI Salut i Família

EDAI
Salut i Família

EDAI Salut i Família és un servei terapèutic multidisciplinar privat d'assessorament, avaluació i intervenció per a nens, adolescents i famílies, que també intervé en l’entorn natural dels infants a través de la Unitat d’Intervenció en L’Entorn UNIE, que rep el suport de l’Obra Social de La Caixa des de 2013.

EDAI Creative

EDAI
Formació i Recerca

  • EDAI Docència vol respondre a les necessitats formatives d’actualització de coneixements i d’especialització dels professionals que realitzen la seva tasca en el camp de la infància, el desenvolupament i la família, així com d’altres professionals vinculats a l’àmbit de la salut i/o l’atenció a les persones.

  • L’Equip d’EDAI Recerca neix de la inquietud de reflexionar i revisar la metodologia i els processos terapèutics que els nostres equips porten a terme, per tal de millorar-ne la qualitat assistencial.

Missió

Som una entitat orientada a l’atenció dels infants amb dificultats en el seu desenvolupament, o amb risc de patir-ne, i llurs famílies, des d’un model interdisciplinari, per tal de contribuir a millorar la seva qualitat de vida, tenint en compte tant la prevenció, la detecció i l’assistència, així com el suport i formació de l’entorn, i el desenvolupament de tasques d’assessorament,  formació, docència i investigació.

Visió

Volem ser un referent dins de l’àmbit del desenvolupament infanto-juvenil i la família millorant la qualitat del nostre treball clínic, potenciant la nostra professionalitat i sent una organització cada dia més eficaç i eficient, ben gestionada, orientada a resultats i transparent. Apostem per ser una organització responsable, flexible, capaç d'aportar innovacions i d'integrar nous aprenentatges i compromesa amb rendir comptes a la societat. Treballem per a que els nostres serveis ofereixin una atenció personalitzada i individualitzada, on els usuaris participin en la presa de decisions.

Valors

  • Innovació: fomentant processos d’innovació per la millora d’atenció.
  • Proximitat: potenciant l’atenció individual i personalitzada de l’infant i les seves famílies.
  • Treball en equip: potenciant el treball interdisciplinari com a model assistencial.
  • Treball en xarxa: potenciant la relació amb els recursos de la zona.

L'equip

L’equip d’EDAI ha anat creixent a mesura que han anat desenvolupant-se i madurant els seus serveis, i en l’actualitat està format per prop de 30 professionals especialitzats en primera infància i desenvolupament infanto-juvenil en els àmbits de la psicologia, pedagogia, neuropediatria, logopèdia, fisioteràpia i treball social.
Anna Chiara Vighi Psicòloga i Psicomotricista annachiara@edai.cat
Ariadna Clotet Fisioterapeuta ariadnaclotet@edai.cat
Lara Vega Logopeda laravega@edai.cat
Jesús Molina Coordinador CDIAP EDAI Sant Martí i Piscoterapeuta molinavizcaino@edai.cat
Margalida Socias Psicòloga i Psicoterapeuta margalidasocias@edai.cat