08 Feb. 2021

Un estudi entre 27 països, de tots els continents, i liderat pel Dr. S.V. Faraone (SUNY Upstate Medical University i World Federation of ADHD, USA) ha revisat afirmacions sobre el TDAH, per tal de descartar fake news que generen estigma entre les persones afectades, a més de retardar els tractaments.

Per aquesta finalitat, han revisat: estudis amb mostres molt grans (de 2.000 subjectes en endavant).

Metanàlisis de mínim 5 estudis.

Aclariment: Entengui el lector que les metanàlisis són considerades com els articles de major nivell d’evidència. Els mateixos revisen, amb índexs quantitatius, diferents estudis d’alt rigor (estudis aleatoritzats i controlats -en el cas dels autors, amb grup control que no és llista d’espera, ni el tractament habitual-).

Conclusions principals de l’estudi:

Prevalença:

5,9% en joves i 2,5% en adults.

Etiologia:

En la majoria de casos mixta: riscos genètics i ambientals. En la recerca futura, caldrà aprofundir més en les causes, i incloure tractaments més personalitzats.

Riscos:

Les persones diagnosticades de TDAH presenten un risc elevat de fracàs escolar, conducta antisocial, altres problemes psiquiàtrics, trastorns somàtics, abús de drogues i alcohol, lesions accidentals i mort prematura, inclosos els intents de suïcidi i completat.

Tractaments:

Els efectes adversos de les medicacions, solen ser de nivell lleu, i solen poder corregir-se senzillament canviant la mediació/dosi. Per altra banda els tractaments sense medicació per al TDAH són menys efectius que els tractaments farmacològics, però sovint sí són útils per ajudar als problemes que queden després de prendre la medicació més òptima.

Actualment, malgrat que tenim bons tractaments, només són parcialment efectius.

Millores per la recerca futura:

La majoria de les investigacions sobre el TDAH es basen en mostres de caucàsic i asiàtic oriental. Així hem de ser prudents en generalitzar les nostres afirmacions a altres grups. A més, hi ha molta més investigació sobre els homes que les dones. Per tant disposar de mostres d’altres grups ètnics, així com de més dones, ajudaria en una recerca futura.

Costos:

Centenars de milers de milions de dòlars cada any a tot el món.

 

Referència:

Faraone, S. V., Banashewski, T, et al. (2021, February). The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 208 Evidence-based Conclusions about the Disorder. Neuroscience and Biobehavioural Reviews.

 

Tornar a les notícies