Ens alegra que vulguis treballar amb nosaltres. En un nou procés de selecció, un cop rebuda la teva candidatura, i en el cas de considerar-la idònia, ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

 

Descripció de l'oferta laboral

Rol:

 

LOGOPEDA EDAI matí i tardes

Inici

Incorporació immediata

 

Supervisor:

Junta directiva EDAI

 

Organització:

EDAI Associació

 

Contracte:

Contracte de Substitució Baixa maternal

 

Lloc:

EDAI les Corts Sarrià i EDAI Sant Martí

 

Hores:

10 h fins al mes de setembre.

A partir de setembre 20 h + disponibilitat de tardes.

 

Honoraris

 

10 h (550 €- 700 €) bruts

20 h (1100 €-1300 €) bruts

Introducció:

L'Associació EDAI desplega activitats que vetllen pel benestar dels infants i llurs famílies.

La nostra Associació vol seguir desenvolupant i consolidant els pilars de funcionament i pràctica professional que l'han guiat fins al present: atenció de qualitat, rigor teòric/tècnic, integració clínica-recerca i innovació metodològica.

En aquest cas L'Associació oferta una vacant a EDAI en la funció de Logopeda.

Rol i responsabilitats:

Requisits:

 • Grau o Llicenciatura en Logopèdia.
 • ● Experiència i/o coneixements en atenció amb infants d’edats preescolars (menys de 6 anys), i d’edats superiors.
 • Estar col·legiat/ada

Valorable:

 • Valorable capacitat per treballar amb infants que no tinguin un perfil pur de logopèdia (trastorns de llenguatge o parla) i sí un perfil global, amb afectació social (quadres amb trastorns de relació-comunicació o amb TEA, a més de les mateixes dificultats específiques de llenguatge/parla).
 • Valorable màster en neuropsicologia o neurociències.
 • Valorable doctorat (en curs o finalitzat).
 • Valorable publicació en revistes científiques o comunicacions en congressos nacionals o internacionals.
 • Valorable segona titulació, especialment: psicologia, psicomotricitat, teràpia ocupacional.
 • Saber treballar en contextos amb pressió assistencial.
 • Capacitat de treball en equip, la motivació vers l'assumpció de responsabilitats i projectes.
 • Estades professionals/acadèmiques a l’estranger.

 Competències:

 • Persona amb Habilitats Socials i facilitat de treball en grup multidisciplinari.
 • Saber valorar el tipus d’intervenció més adequada.
 • Saber transmetre amb un llenguatge clar i entenedor els coneixements, tant a les famílies com a l’equip.
 • Tenir motivació per la qualitat de la intervenció i per la formació continuada amb relació a la tasca professional.
 • Tenir capacitat d’organització i planificació.
 • Ser flexible, tenir capacitat d’adaptació i tolerància als canvis.
 • Tenir capacitat d’observació i escolta activa.
 • Tenir capacitat d’abstracció i anàlisi.
 • Tenir capacitat de ser assertiu/va.
 • Bona gestió de les emocions pròpies i alienes.
 • Tenir capacitat de contenció.
 • Tenir tolerància a la frustració.
 • Tenir capacitat autocrítica.
 • Empatia.
 • Capacitat per treballar en equip.

Comentaris finals:

Es descriuen les funcions d'una forma àmplia i genèrica, convindrà concretar totes aquestes tasques en reunions presencials. Tant el nombre d'hores com les atribucions estan subjectes a canvis o modificacions en el transcurs del procés de selecció de candidats.

Més informació:

rrhh@edai.eu

 

 

 

L'Associació EDAI desplega activitats que vetllen pel benestar dels infants i llurs famílies.

La nostra Associació vol seguir desenvolupant i consolidant els pilars de funcionament i pràctica professional que l'han guiat fins al present: atenció de qualitat, rigor teòric/tècnic, integració clínica-recerca i innovació metodològica.

En aquest cas L'Associació oferta una vacant en la funció d’auxiliar administratiu/va.

Requisits:

 • Cicle Formatiu de Grau superior en Administració o Finances
  | Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) o cursant l’últim any.

Valorable:

 • Estades professionals/acadèmiques a l’estranger.
 • Experiència mínima d'un any en tasques similars.

Competències:

 • Tenir motivació per la feina i els projectes que desenvolupa la institució.
 • Tenir alta capacitat d’organització i planificació.
 • Ser reflexiu/va.
 • Capacitat de resolució de conflictes.
 • Tenir iniciativa, persona resolutiva.
 • Ser flexible, tenir capacitat d’adaptació i tolerància als canvis.
 • Tenir capacitat d’observació i escolta activa.
 • Tenir capacitat de ser assertiu/va.
 • Bona gestió de les emocions pròpies i alienes.
 • Tenir capacitat de contenció.
 • Tenir tolerància a la frustració.
 • Tenir capacitat d’autocrítica.
 • Empatia.
 • Capacitat per treballar en equip.
 • Persona polivalent.
 • Saber treballar en contextos amb pressió assistencial.
 • Coneixement de noves tecnologies.

Rol i responsabilitats:

 • Suport a l’agenda i programació de visites dels professionals del centre.
 • Recepció telefònica i presencial al centre.
 • Arxiu de factures i control de la despesa del centre.
 • Compres de material del centre i control de la despesa.
 • Control i seguiment de les factures.
 • Organització de la documentació del centre.
 • Resolució i seguiment d’incidències.
 • Gestions amb proveïdors.
 • Suport en la gestió de personal i en concret amb la gestió dels alumnes de pràctiques.
 • Comunicació Interna.
 • Suport logístic.
 • Participació en reunions de gerència.
 • Configuració accessos de nous professionals.

Comentaris finals

Es descriuen les funcions d'una forma àmplia i genèrica, convindrà concretar totes aquestes tasques en reunions presencials. Tant el nombre d'hores com les atribucions estan subjectes a canvis o modificacions d'acord comú.

Actitud proactiva i emprenedora. Formació continuada en anglès.

Es faran signar clàusules específiques.

 

Més informació:

Equip de Recursos Humans

rrhh@edai.eu


 

Descripció de l'oferta laboral

Rol:

 

Psicoterapeuta EDAI  

Honoraris i condicions

 

Conveni Atenció Precoç

Supervisor:

Junta directiva EDAI

 

Organització:

EDAI Associació

 

Contracte:

Substitució per baixa maternal

 

Lloc:

EDAI Les Corts Sarrià

 

Hores:

31 h

 

Inici:

 

Incorporació negociada

 

Introducció:

L'Associació EDAI porta a terme activitats que vetllen pel benestar dels infants i llurs famílies. La nostra Associació vol seguir desenvolupant i consolidant els pilars de funcionament i pràctica professional que l'han guiat fins al present: atenció de qualitat, rigor teòric/tècnic, integració clínica-recerca i innovació metodològica.

En aquesta ocasió l'Associació oferta una vacant a EDAI en la funció de psicoterapeuta.   

Rol i responsabilitats:

Com a psicoterapeuta, tots els rols i funcions descrits per a la tasca de psicòleg/psicoterapeuta en el Decret 261/2003 de la Generalitat de Catalunya que regula l'activitat dels CDIAP.

Imprescindible acreditació com a psicoterapeuta.

Requisits:

 • Grau o Llicenciatura en Psicologia.
 • Imprescindible doctorat o en procés de doctorant.
 • Nivell alt anglès.
 • Experiència clínica en 0-5 anys.
 • Coneixements/experiència de/en neurodesenvolupament (acreditables).
 • Acreditació oficial en ADOS-2.
 • Estar en possessió de (o cursant) formació avançada en, almenys, un dels següents models d’atenció al TEA:

          -       Early Start Denver Model (Rogers et al)

          -       SCERTS (Brizant et al)

          -       PACT (Green et al)

Es valoraran altres models similars d’atenció al TEA, sempre que estiguin recolzats per estudis d’evidència, (p. ex. JASPER, DIR-Floortime, ABA, etc.)

Valorable:

 • Experiència amb nens d’edat escolar i adolescents.
 • Experiència/formació en treball amb famílies.
 • Experiència amb adults.
 • Formació en neuropsicologia.
 • Coneixement de mínim un paquet estadístic per anàlisi de dades (p. ex. SPSS o altres de similars).
 • Articles publicats en revistes indexades i de Factor d’Impacte.
 • Capacitat de treball en equip, la motivació vers l'assumpció de responsabilitats i projectes.
 • Estades professionals/acadèmiques a l’estranger.
 • Coneixements en Data Analysis.
 • Capacitat per treballar de forma òptima amb settings de freqüència limitada o de sessions breus.
 • Formació oficial acreditada en Mentalization Based Therapy (p.ex. formacions acreditades per EDAI-The Anna Freud Centre; Yale University).

 

Comentaris finals:

Es descriuen les funcions d'una forma àmplia i genèrica, convindrà concretar totes aquestes tasques en reunions presencials. Tant el nombre d'hores com les atribucions estan subjectes a canvis o modificacions en el transcurs del procés de selecció de candidats.

Més informació:

Oriol Martí

Gerent

rrhh@edai.eu

 

Oferta laboral de col·laboració progessiva amb EDAI per prestació de serveis.

Disponibilitat de 3 tardes.

Incorporació inmediata.

En aquests moments no hi ha vacants disponibles.