09 Mar. 2020

El passat dia 8 de març, es va celebrar el Dia Internacional de la Dona, i des d’EDAI volem donar el nostre suport!

Malauradament, al llarg de la història la dona ha estat relegada a un segon pla, certament injust.

Els temps van canviant, i la societat millora en termes d’igualtat, aspecte que ens fa tenir esperança, però encara queda molt per fer!

Seguint informacions i dades de la Generalitat de Catalunya podem dir que encara avui:

  • La diferència entre el salari mitjà dels homes i de les dones és d’un 23%.
  • Les dones només ocupen el 35,4% dels alts càrrecs de direcció i gerència.
  • Les tasques de cura i conciliació continúen, lamentablement, sent socialment responsabilitat de les dones, que demanen 9 de cada 10 de les excedències laborals sol·licitades per tenir cura de familiars.
  • La mitjana d’hores setmanals que dediquen les dones a tasques domèstiques són gairebé el doble de les que hi dediquen els homes. 

Són només algunes dades que ens han de fer pensar que encara queda molt camí per eliminar aquesta bretxa injusta, i que és responsabilitat de tota la societat posar-hi solucions.

 

 
Back to news