01 Apr. 2020

El 02/04/2020 se celebra el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l’Autisme i EDAI vol sumar-se al suport a aquesta iniciativa.

Des de les més de 12.000 famílies ateses, EDAI compta amb un equip professional amb àmplia experiència en neurodesenvolupament i en TEA.

Pels qui encara no coneixen aquesta neurodiversitat, cal dir que el TEA (Trastorn de l’Espectre Autista), és una condició del neurodesenvolupament que fa que els qui la presenten tinguin dificultats en determinades àrees de la conducta, com són:

-Comunicació i Interacció Social.

-Comportaments restringits i repetitius.

Les dificultats en la comunicació i interacció social es poden observar en aspectes com ara:

  • Ús de gestos socials.
  • Expressions facials dirigides a l’altre.
  • Qualitat del contacte visual. (…)


Els comportaments restringits i repetitius inclouen:

  • Ús estereotipat i poc comú de paraules/frases.
  • Interès sensorial en els objectes o persones (s’hi concentren en els colors, les formes, les textures…).
  • Presència de moviments repetitius de mans o dits. (...)

Malgrat tot, la diversitat entre els infants que pateixen TEA és molt gran. Per aquest motiu els tractaments, i suports educatius i socials, han de ser personalitzats en el que cada usuari i família necessita.

I afortunadament avui dia tenim un bon grapat de persones amb TEA que han estat capaces d’adaptar-se socialment, sent molt funcionals, i donant valor a la societat amb la seva neurodiversitat.

Per futur, la clau serà reformular la neurodiversitat, intentant que passi de ser vista com una carència, a ser entesa com una variant més de la nostra variabilitat que, amb els suports adequats, pot aportar molt a la nostra comunitat.

Per últim, enviem molts records a totes les persones amb TEA i llurs famílies!

Back to news