16 Dec. 2020

El passat dia 2 de desembre, la nostra companya Thaïs Rosal (neuropsicòloga d’EDAI) va presentar la seva tesi doctoral amb el títol: Promoure l'Aprenentatge d'Habilitats Socials en Infants amb TEA a través del Vídeo Modeling.

L’acte es va celebrar a la Universitat Ramon Llull i la tesi va ser dirigida per Climent Giné i Ignasi Ivern. El tribunal va comptar amb membres de la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de Barcelona, i la Universitat Ramon Llull.

La Thaïs va presentar un treball, en paraules d’un membre del tribunal “metodològicament impecable” sobre el Vídeo Modeling com a forma d’aprenentatge d’habilitats socials en nens/es TEA. Aquest model s’inspira en els fonaments teòrics del prestigiós psicòleg Albert Bandura, i esdevé un recurs amb evidència en el tractament d’infants amb TEA.

La tesi de la ja Doctora Rosal va estar qualificada amb un merescut “excel·lent”.

Amb aquesta nova doctoranda EDAI situa els seus serveis entre els 3 CDIAPs amb més doctors de Catalunya.

Des d’aquí les nostres felicitacions a la Thaïs!

 

Back to news