11 Mar. 2021

EDAI Entorn és un programa d'atenció psicosocial de nens/es, que intervé en l'entorn natural de l'infant, és a dir, dins del seu àmbit escolar i familiar. Aquest projecte està liderat per un equip interdisciplinari de professionals. Un dels seus objectius és la prevenció, detecció, diagnòstic i intervenció primerenca de possibles dificultats en el neurodesenvolupament de l'infant. El programa també té en compte l'assessorament familiar i el suport a l'equip docent.

Com sorgeix el programa?

El Programa Entorn sorgeix de les experiències compartides d'EDAI amb altres institucions d'atenció a la infància i famílies del Regne Unit, on els serveis naturalistes estan àmpliament estesos dins de la xarxa d'atenció a la salut pública (Primary and Secondary Project - CAMHS, de la NHS Mental Health Trust / Escoles a Mind - The Anna Freud Centre).

Es tracta d'un projecte innovador al nostre país i inicia el seu funcionament l'any 2013, amb l'ajuda econòmica de l'Obra Social de la Fundació La Caixa, treballant en diferents escoles infantils i de primària de districte de Sant Martí, a Barcelona.

Quin és l'objectiu del «Projecte Entorn»?

La detecció i atenció primerenca de dificultats en el neurodesenvolupament de l'infant, garantint que les escoles rebin el suport adequat per a construir entorns escolars complets on els alumnes puguin assolir el seu màxim potencial, donant suport el seu benestar emocional i la resiliència. El programa està estructurat en tres blocs i té l'objectiu d'ajudar les escoles a incorporar una cultura que permeti als alumnes desenvolupar-se de forma adequada a través d'oportunitats de creixement personal i educatiu.

Qui porta a terme el «Projecte Entorn»?

Un equip interdisciplinari amb una visió bio-psico-social de l'infant:

● Neuropsicòlegs

● Psicòlegs i Psicoterapeutes

● Terapeutes Ocupacionals

● Fisioterapeutes

● Logopedes

● Neuropediatre (paper consultor)

Quan es porta a terme el «Projecte Entorn»?

La plasticitat cerebral és màxima en els primers anys de desenvolupament, quan es produeixen els aprenentatges imprescindibles per a l'adaptació de l'infant en el seu entorn: psicomotricitat, comunicació, relacions socioafectives. La detecció i atenció primerenca de dificultats en el neurodesenvolupament augmentaran les probabilitats de tenir una millor evolució en les capacitats de l'infant i en la seva qualitat de vida, i la de la seva família.

Back to news