01 Jun. 2013

Aquest llibre reflexiona al voltant de l’adaptació del concepte de “mentalització” aplicat al treball amb nens i famílies. La tècnica de la Mentalització, recolzada per tot el treball de recerca empírica realitzada, té un paper significatiu en diferents modalitats psicoterapèutiques per adults. En aquest llibre es mostra de quina manera idees tan proclius vinculades a aquesta tècnica poden ajudar a fomentar el benestar dels infants a través de la pràctica clínica i en diferents modalitats i enquadraments terapèutics.

Editat per Nick Midgley (consultor extern d'EDAI) i Ioanna Vrouva.

Back to news