Back to resources

DESENVOLUPA: la Revista d'Atenció Precoç

DESENVOLUPA és la publicació oficial de l’ Associació Catalana d’Atenció Precoç (ACAP). Té com a objectiu fomentar el diàleg i l’intercanvi d’idees i experiències entre els professionals de les diferents disciplines que es dediquen o estan interessats en el desenvolupament infantil i l’Atenció Precoç.

http://www.desenvolupa.net

Síndrome de Down: lectura i escriptura

En aquests enllaços trobareu diferents materials per estimular l'aprenentatge perceptivo-discriminatiu dels infants amb Síndrome de Down, amb la perspectiva d'implantar les bases per a l'aprenentatge de la lecto-escriptura.

http://www.down21materialdidactico.org/librolectura/fichas/fichas4.htm
http://www.down21materialdidactico.org/librolectura/fichas/fichas11.htm

Prevenció obesitat infantil a Barcelona - Creixem sans Poiba

L’ASPB ha impulsat el projecte POIBA (Prevenció de l’Obesitat Infantil a Barcelona) per dissenyar i avaluar una intervenció preventiva en diversos àmbits de la vida dels escolars. El programa CREIXEM SANS és el conjunt d’activitats dissenyades per ser desenvolupades a l’aula pel professor tutor responsable de l’aula, amb l’assessorament tècnic i dels materials del Servei de Salut Comunitària de l’ASPB.

http://www.aspb.cat/quefem/escoles/creixem-sans-poiba.htm

Consells per ser una família saludable

Material informatiu sobre salut, alimentació i activitat física amb perspectiva multicultural. Els hàbits saludables adquirits en els primers anys de vida són molt importants pel benestar dels infants i la seva vida adulta.

http://www.aspb.cat/quefem/docs/Consells_familia_saludable.pdf

Eina d'identificació per al desenvolupament de la competència social

L'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona vol oferir als ens locals instruments d'intervenció en adolescents en situació de vulnerabilitat social. L'Eina s'estructura en un dossier per a professionals i un altre per adolescents:

http://www.diba.cat/web/benestar/eina-d-identificacio-per-al-desenvolupa...

The Child Is Father of the Man: Personality Continuities From Childhood to Adulthood

Aquest article, escrit per Avashalom Caspi, presenta els resultats sobre la continuïtat en el desenvolupament de la personalitat que s'han descobert en l'estudi Dunedin, una investigació d'una cohort d'infants estudiats des dels 3 anys fins als 21.

Mentalización. Revista de Psicoanálisis y Psicoterapia

Enllaç a una revista que promou la difusió de la Mentalització i el seu encaix dins de la Psicoanàlisi. Així, com expliquen els seus creadors, la revista té com a referent teòric l'obra de Peter Fonagy i col·laboradors, inserida en la psicoanàlisi contemporànea i en diàleg amb ella. De gran utilitat i valor que sigui una revista escrita en castellà.

http://www.revistamentalizacion.com/index.html

Guies de Pràctica Clínica

Enllaç al portal de guies de pràctica clínica (GPC) del Sistema Nacional de Salut, que detalla el conjunt de pràctiques que han demostrat tenir evidència en diferents àmbits:

http://portal.guiasalud.es/web/guest/guias-practica-clinica

Fundació Vidal i Barraquer

La Fundació Vidal i Barraquer és una prestigiosa institució dedicada a l'àmbit de la Salut Mental. El seu Institut Universitari de Salut Mental està inegrat a la Universitat Ramon Llull i es dedica a la investigació científico-tècnica i a la docència especialitzada. Ofereix programes de Postgrau i Màster. Consulta totes les formacions aquí:
http://www.fvb.cat  

Fundació Orienta

La Fundació Orienta és una institució de referència, que des de 1974, es dedica a l'atenció, promoció i prevenció de la salut mental dels nens, els adolescents i les famílies. Ofereix serveis públics ambulatoris i hospitalització parcial a nens i adolescents en diferents territoris del Baix Llobregat.  També ofereix activitats de formació, docència i investigació.

http://www.fundacioorienta.com/index.php