Thank you for your interest in working with us. In the selection process, once we receive your application, and in the case of being successfully shortlisted, we will get in touch as soon as possible.

 

L'Associació EDAI desplega activitats que vetllen pel benestar dels infants i llurs famílies.

La nostra Associació vol seguir desenvolupant i consolidant els pilars de funcionament i pràctica professional que l'han guiat fins al present: atenció de qualitat, rigor teòric/tècnic, integració clínica-recerca i innovació metodològica.

En aquest cas L'Associació oferta una vacant en la funció d’auxiliar administratiu/va.

Requisits:

 • Cicle Formatiu de Grau superior en Administració o Finances
  | Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) o cursant l’últim any.

Valorable:

 • Estades professionals/acadèmiques a l’estranger.
 • Experiència mínima d'un any en tasques similars.

Competències:

 • Tenir motivació per la feina i els projectes que desenvolupa la institució.
 • Tenir alta capacitat d’organització i planificació.
 • Ser reflexiu/va.
 • Capacitat de resolució de conflictes.
 • Tenir iniciativa, persona resolutiva.
 • Ser flexible, tenir capacitat d’adaptació i tolerància als canvis.
 • Tenir capacitat d’observació i escolta activa.
 • Tenir capacitat de ser assertiu/va.
 • Bona gestió de les emocions pròpies i alienes.
 • Tenir capacitat de contenció.
 • Tenir tolerància a la frustració.
 • Tenir capacitat d’autocrítica.
 • Empatia.
 • Capacitat per treballar en equip.
 • Persona polivalent.
 • Saber treballar en contextos amb pressió assistencial.
 • Coneixement de noves tecnologies.

Rol i responsabilitats:

 • Suport a l’agenda i programació de visites dels professionals del centre.
 • Recepció telefònica i presencial al centre.
 • Arxiu de factures i control de la despesa del centre.
 • Compres de material del centre i control de la despesa.
 • Control i seguiment de les factures.
 • Organització de la documentació del centre.
 • Resolució i seguiment d’incidències.
 • Gestions amb proveïdors.
 • Suport en la gestió de personal i en concret amb la gestió dels alumnes de pràctiques.
 • Comunicació Interna.
 • Suport logístic.
 • Participació en reunions de gerència.
 • Configuració accessos de nous professionals.

Comentaris finals

Es descriuen les funcions d'una forma àmplia i genèrica, convindrà concretar totes aquestes tasques en reunions presencials. Tant el nombre d'hores com les atribucions estan subjectes a canvis o modificacions d'acord comú.

Actitud proactiva i emprenedora. Formació continuada en anglès.

Es faran signar clàusules específiques.

 

Més informació:

Equip de Recursos Humans

rrhh@edai.eu


 

Descripció de l'oferta laboral

Rol:

 

Psicoterapeuta EDAI  

Honoraris i condicions

 

Conveni Atenció Precoç

Supervisor:

Junta directiva EDAI

 

Organització:

EDAI Associació

 

Contracte:

Substitució per baixa maternal

 

Lloc:

EDAI Les Corts Sarrià

 

Hores:

31 h

 

Inici:

 

Incorporació negociada

 

Introducció:

L'Associació EDAI porta a terme activitats que vetllen pel benestar dels infants i llurs famílies. La nostra Associació vol seguir desenvolupant i consolidant els pilars de funcionament i pràctica professional que l'han guiat fins al present: atenció de qualitat, rigor teòric/tècnic, integració clínica-recerca i innovació metodològica.

En aquesta ocasió l'Associació oferta una vacant a EDAI en la funció de psicoterapeuta.   

Rol i responsabilitats:

Com a psicoterapeuta, tots els rols i funcions descrits per a la tasca de psicòleg/psicoterapeuta en el Decret 261/2003 de la Generalitat de Catalunya que regula l'activitat dels CDIAP.

Imprescindible acreditació com a psicoterapeuta.

Requisits:

 • Grau o Llicenciatura en Psicologia.
 • Imprescindible doctorat o en procés de doctorant.
 • Nivell alt anglès.
 • Experiència clínica en 0-5 anys.
 • Coneixements/experiència de/en neurodesenvolupament (acreditables).
 • Acreditació oficial en ADOS-2.
 • Estar en possessió de (o cursant) formació avançada en, almenys, un dels següents models d’atenció al TEA:

          -       Early Start Denver Model (Rogers et al)

          -       SCERTS (Brizant et al)

          -       PACT (Green et al)

Es valoraran altres models similars d’atenció al TEA, sempre que estiguin recolzats per estudis d’evidència, (p. ex. JASPER, DIR-Floortime, ABA, etc.)

Valorable:

 • Experiència amb nens d’edat escolar i adolescents.
 • Experiència/formació en treball amb famílies.
 • Experiència amb adults.
 • Formació en neuropsicologia.
 • Coneixement de mínim un paquet estadístic per anàlisi de dades (p. ex. SPSS o altres de similars).
 • Articles publicats en revistes indexades i de Factor d’Impacte.
 • Capacitat de treball en equip, la motivació vers l'assumpció de responsabilitats i projectes.
 • Estades professionals/acadèmiques a l’estranger.
 • Coneixements en Data Analysis.
 • Capacitat per treballar de forma òptima amb settings de freqüència limitada o de sessions breus.
 • Formació oficial acreditada en Mentalization Based Therapy (p.ex. formacions acreditades per EDAI-The Anna Freud Centre; Yale University).

 

Comentaris finals:

Es descriuen les funcions d'una forma àmplia i genèrica, convindrà concretar totes aquestes tasques en reunions presencials. Tant el nombre d'hores com les atribucions estan subjectes a canvis o modificacions en el transcurs del procés de selecció de candidats.

Més informació:

Oriol Martí

Gerent

rrhh@edai.eu

 

At this moment we don't have any available vacancies.
At this moment we don't have any available vacancies.