Thank you for your interest in working with us. In the selection process, once we receive your application, and in the case of being successfully shortlisted, we will get in touch as soon as possible.

Descripció de l'oferta laboral

Rol:

 

Psicoterapeuta EDAI  

Honoraris i condicions

 

Conveni Atenció Precoç

Supervisor:

Junta directiva EDAI

 

Organització:

EDAI Associació

 

Contracte:

Substitució per baixa maternal

 

Lloc:

EDAI Les Corts Sarrià

 

Hores:

31 h

 

Inici:

 

Incorporació negociada

 

Introducció:

L'Associació EDAI porta a terme activitats que vetllen pel benestar dels infants i llurs famílies. La nostra Associació vol seguir desenvolupant i consolidant els pilars de funcionament i pràctica professional que l'han guiat fins al present: atenció de qualitat, rigor teòric/tècnic, integració clínica-recerca i innovació metodològica.

En aquesta ocasió l'Associació oferta una vacant a EDAI en la funció de psicoterapeuta.   

Rol i responsabilitats:

Com a psicoterapeuta, tots els rols i funcions descrits per a la tasca de psicòleg/psicoterapeuta en el Decret 261/2003 de la Generalitat de Catalunya que regula l'activitat dels CDIAP.

Imprescindible acreditació com a psicoterapeuta.

Requisits:

 • Grau o Llicenciatura en Psicologia.
 • Imprescindible doctorat o en procés de doctorant.
 • Nivell alt anglès.
 • Experiència clínica en 0-5 anys.
 • Coneixements/experiència de/en neurodesenvolupament (acreditables).
 • Acreditació oficial en ADOS-2.
 • Estar en possessió de (o cursant) formació avançada en, almenys, un dels següents models d’atenció al TEA:

          -       Early Start Denver Model (Rogers et al)

          -       SCERTS (Brizant et al)

          -       PACT (Green et al)

Es valoraran altres models similars d’atenció al TEA, sempre que estiguin recolzats per estudis d’evidència, (p. ex. JASPER, DIR-Floortime, ABA, etc.)

Valorable:

 • Experiència amb nens d’edat escolar i adolescents.
 • Experiència/formació en treball amb famílies.
 • Experiència amb adults.
 • Formació en neuropsicologia.
 • Coneixement de mínim un paquet estadístic per anàlisi de dades (p. ex. SPSS o altres de similars).
 • Articles publicats en revistes indexades i de Factor d’Impacte.
 • Capacitat de treball en equip, la motivació vers l'assumpció de responsabilitats i projectes.
 • Estades professionals/acadèmiques a l’estranger.
 • Coneixements en Data Analysis.
 • Capacitat per treballar de forma òptima amb settings de freqüència limitada o de sessions breus.
 • Formació oficial acreditada en Mentalization Based Therapy (p.ex. formacions acreditades per EDAI-The Anna Freud Centre; Yale University).

 

Comentaris finals:

Es descriuen les funcions d'una forma àmplia i genèrica, convindrà concretar totes aquestes tasques en reunions presencials. Tant el nombre d'hores com les atribucions estan subjectes a canvis o modificacions en el transcurs del procés de selecció de candidats.

Més informació:

Oriol Martí

Gerent

rrhh@edai.eu

 

At this moment we don't have any available vacancies.

Descripció de l'oferta laboral

Rol:

 

Treballador/a Social EDAI

Honoraris i condicions

 

Conveni Atenció Precoç

Supervisor:

Junta directiva EDAI

 

Organització:

EDAI Associació

 

Contracte:

Primer any temporal i posteriorment contracte indefinit

 

Lloc:

EDAI Les Corts Sarrià / EDAI Sant Martí

Hores:

15h

 

Inici:

 

Incorporació negociada


Introducció

L'Associació EDAI desplega activitats que vetllen pel benestar dels infants i llurs famílies.

La nostra Associació vol seguir desenvolupant i consolidant els pilars de funcionament i pràctica professional que l'han guiat fins el present: atenció de qualitat, rigor teòric/tècnic, integració clínica-recerca i innovació metodològica.

En aquest cas L'Associació oferta una vacant a EDAI en la funció de Treballador/a Social.


Rol i responsabilitats

Com a Treballador/a Social, tots els rols i funcions descrits per a la tasca de Treballador Social en el Decret 261/2003 de la Generalitat de Catalunya que regula l'activitat dels CDIAP.

Requisits

 • Grau o Llicenciatura en Treball Social.
 • Experiència i/o coneixements en atenció amb infants d’edats preescolars (menys de 6 anys).
 • Nivell alt d’anglès.

Valorable

 • Es valorarà formació complementària en psicologia.
 • Es valorarà formació en Mentalització.
 • Valorable doctorat (en curs o finalitzat).
 • Valorables publicacions en revistes científiques o comunicacions en congressos nacionals o internacionals.
 • Saber treballar en contextos amb pressió assistencial.
 • Capacitat de treball en equip, la motivació vers l'assumpció de responsabilitats i projectes.
 • Estades professionals/acadèmiques a l’estranger.
 • Es valorarà experiència en la Xarxa Pública.

Competències

 • Persona amb habilitats socials i facilitat de treball en grup multidisciplinari.
 • Saber transmetre amb un llenguatge clar i entenedor els coneixements, tant a les famílies com a l’equip.
 • Tenir motivació per la qualitat de la intervenció i per la formació continuada amb relació a la tasca professional.
 • Tenir capacitat d’organització i planificació.
 • Ser reflexiu/va.
 • Ser flexible, tenir capacitat d’adaptació i tolerància als canvis.
 • Tenir capacitat d’observació i escolta activa.
 • Tenir capacitat d’abstracció i anàlisi.
 • Tenir capacitat de ser assertiu/va.
 • Bona gestió de les emocions pròpies i alienes.
 • Tenir capacitat de contenció.
 • Tenir tolerància a la frustració.
 • Tenir capacitat d’autocrítica.
 • Empatia.
 • Iniciativa.

Comentaris finals

Es descriuen les funcions d'una forma àmplia i genèrica, convindrà concretar totes aquestes tasques en reunions presencials. Tant el nombre d'hores com les atribucions estan subjectes a canvis o modificacions en el transcurs del procés de selecció de candidats.

Més informació

Oriol Martí
Gerent
rrhh@edai.eu

 

Oferta laboral de col·laboració progessiva amb EDAI per prestació de serveis.

Disponibilitat de 3 tardes.

Incorporació inmediata.