Atenció a famílies centrada en l’usuari

Dates per confirmar (2 dies)

 

Provença nº 318, entresòl 2ª

Neus Abrines (Dra. en Psicologia i Psicoterapeuta)


68,00 €

euquality.com
treballiaferssocials.gencat.cat
COPC
www.clc.cat
www.fisioterapeutes.com/
www.uccap.com
www.acap.cat
www.uaoceu.es
INstitut Municipal de Persones amb discapacitat
http://www.sepypna.com
www.aelfa.org
www.copib.es
www.fundacionprobitas.org
www.sefip.org
www.gat-atenciontemprana.org
web.teaediciones.com/Inicio.aspx
www.waimh.org
www.waimh.org
www.cotoc.cat

Atenció a famílies centrada en l'usuari:

Què podem aprendre de l'experiència del Regne Unit?

L’atenció centrada en l’usuari és un model que ha anat adquirint força durant els últims anys a Espanya i que cada vegada es promou més als centres i serveis finançats amb fons públics. A Anglaterra aquest procés va començar uns anys abans i per tant comptem ara amb la seva experiència pel que fa a eines que faciliten la implementació i ajuden a reduir les dificultats que poden sorgir quan s’intenten implementar nous models sanitaris.

La Neus ens explicarà des de la seva experiència quina és la millor manera per a implementar i utilitzar diversos models d’intervenció familiar centrada en l’usuari que s’utilitzen a Anglaterra en diferents àmbits d’intervenció social i sanitària. El propòsit principal d’aquests models és proporcionar eines per que el professional pugui acompanyar a les famílies en la seva recuperació al mateix temps que les empodera per a que estiguin al capdavant del seu procés de canvi. 

  

Entre d’altres conceptes, durant aquest taller:

- Parlarem de com es pot involucrar al màxim a les famílies (i sobretot als nens i nenes) en el seu procés de millora,

- Descobrirem diverses eines que ens ajudaran a poder compartir amb tota la família uns objectius de treball clars i a revisar sovint el progrés

- Parlarem també de la importància sobre la relació entre els professionals i la família i descobrirem eines que ens permetran millorar aquesta relació. 

- Veurem exemples de com facilitar que es tinguin en compte les necessitats específiques de cada nen/a i la seva família i com adaptar la intervenció a aquestes necessitats.