Volver al listado de recursos

Guia recursos web per a persones amb TEA

Recull fet per pares i mares de Gautena amb links útils per a les famílies amb infants amb TEA.

Guia de actuación en urgencias para personas con autismo

Guia elaborada per la Federación Autismo Castilla y La Mancha, sobre l'accessibilitat als serveis d'urgències de les persones amb TEA.

No estás solo

Document de la FEAP elaborat per pares i mares, adreçat a famílies amb infants amb trastorns en el desenvolupament.

Ante la sospecha

Guia informativa per a pares, davant la sospita d'un problema de comunicació i socialització.

Un viaje por la vida a través del autismo

Guia per a pares.

Autismo calidad de vida hoy

Publicació d'Autismo España que reflexiona sobre les necessitats de les persones amb TEA i les seves famílies.

Manual de los 100 días

Manual desenvolupat per Autism Speaks amb informació general sobre l'autisme.

Información para padres tras un diagnóstico de TEA

Manual creat per l'Agencia Laín Entralgo de la Comunitat de Madrid, amb d'altres col·laboradors.

Un niño con autismo en la familia

Guia bàsica, redactada per la Universitat de Salamanca, per a famílies que han rebut un diagnòstic de TEA.

El meu fill té una pèrdua auditiva

Guia informativa fruit de la col·laboració entre l'Hospital Sant Joan de Déu, el CREDA Jordi Perelló de Sabadell i l'ACAPSS.

http://www.acapps.org/web/noticia/686/-el-meu-fill-te-una-perdua-auditiv...