Volver al listado de recursos

Temps per a tu

Programa de l'Ajuntament de Barcelona per a famílies amb infants amb discapacitat, que posa en marxa projectes per fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, per tal que la ciutadania pugui gestionar més fàcilment el seu temps.

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/HAB.html?&stpid=20...

Patis Escolars Oberts al Barri

L'Ajuntament de Barcelona obre els patis escolars de la ciutat com a espai d'ús públic per a famílies, infants i adolescents fora d'horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolar.

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/patis-escolars-oberts-al-barri

Abans de les primeres paraules

Web de divulgació científica sobre la comunicació infantil al llarg del primer any de vida.

http://abansprimeresparaules.upf.edu/

IFE - Itineraris Formatius Específics

Són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària. Podeu trobar més informació al web de la Generalitat de Catalunya:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ife

Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen

Llibre que dóna als pares i les mares eines útils per aconseguir una comunicació eficaç i gratificant amb els seus fills: com afrontar els sentiments negatius del nens, posar límits, trobar alternatives al càstig o resoldre conflictes familiars pacíficament.

http://www.amabizia.asociacionespamplona.es/files/23-7405-document/como_...

Acompanyar els àpats dels infants

Consells per a menjadors escolars i per a famílies, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils...

La regla d'en Kiko

Guia senzilla per als pares, les mares i els educadors que volen ajudar els infants a evitar el contacte físic inadequat, a saber com reaccionar en cas que una situació els incomodi i a qui dirigir-se per demanar ajuda.

http://www.underwearrule.org/default_cat.asp

L'infant de 3 a 6 anys

Guia de desenvolupament per a les famílies, del Departament d'Ensenyament.

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0...

L'infant de 0 a 3 anys

Guia de desenvolupament per a les famílies, del Departament d'Ensenyament.

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0...

Comité de lactància materna AEP

Grupo consultor y asesor de la Asociación Española de Pediatría cuyo objetivo fundamental es promocionar la lactancia materna difundiendo conocimientos actualizados sobre el tema.

http://www.aeped.es/comite-lactancia-materna