Volver al listado de recursos

DESENVOLUPA: la Revista d'Atenció Precoç

DESENVOLUPA és la publicació oficial de l’ Associació Catalana d’Atenció Precoç (ACAP). Té com a objectiu fomentar el diàleg i l’intercanvi d’idees i experiències entre els professionals de les diferents disciplines que es dediquen o estan interessats en el desenvolupament infantil i l’Atenció Precoç.

http://www.desenvolupa.net

Síndrome de Down: lectura i escriptura

En aquests enllaços trobareu diferents materials per estimular l'aprenentatge perceptivo-discriminatiu dels infants amb Síndrome de Down, amb la perspectiva d'implantar les bases per a l'aprenentatge de la lecto-escriptura.

http://www.down21materialdidactico.org/librolectura/fichas/fichas4.htm
http://www.down21materialdidactico.org/librolectura/fichas/fichas11.htm

Prevenció obesitat infantil a Barcelona - Creixem sans Poiba

L’ASPB ha impulsat el projecte POIBA (Prevenció de l’Obesitat Infantil a Barcelona) per dissenyar i avaluar una intervenció preventiva en diversos àmbits de la vida dels escolars. El programa CREIXEM SANS és el conjunt d’activitats dissenyades per ser desenvolupades a l’aula pel professor tutor responsable de l’aula, amb l’assessorament tècnic i dels materials del Servei de Salut Comunitària de l’ASPB.

http://www.aspb.cat/quefem/escoles/creixem-sans-poiba.htm

Consells per ser una família saludable

Material informatiu sobre salut, alimentació i activitat física amb perspectiva multicultural. Els hàbits saludables adquirits en els primers anys de vida són molt importants pel benestar dels infants i la seva vida adulta.

http://www.aspb.cat/quefem/docs/Consells_familia_saludable.pdf

Eina d'identificació per al desenvolupament de la competència social

L'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona vol oferir als ens locals instruments d'intervenció en adolescents en situació de vulnerabilitat social. L'Eina s'estructura en un dossier per a professionals i un altre per adolescents:

http://www.diba.cat/web/benestar/eina-d-identificacio-per-al-desenvolupa...

The Child Is Father of the Man: Personality Continuities From Childhood to Adulthood

Aquest article, escrit per Avashalom Caspi, presenta els resultats sobre la continuïtat en el desenvolupament de la personalitat que s'han descobert en l'estudi Dunedin, una investigació d'una cohort d'infants estudiats des dels 3 anys fins als 21.

Mentalización. Revista de Psicoanálisis y Psicoterapia

Enlace a una revista que promueve la difusión de la Mentalización y su encaje dentro del Psicoanálisis. Así, como explican sus creadores, la revista tiene como referente teórico la obra de Peter Fonagy y colaboradores, inserta en el psicoanálisis contemporáneo y en diálogo con él. De gran utilidad y valor que sea una revista escrita en español.

http://www.revistamentalizacion.com/index.html

Guias de Práctica Clínica

Enlace al portal de guías de práctica clínica (GPC) del Sistema Nacional de Salud, que detalla el conjunto de prácticas que han demostrado tener evidencia en diferentes areas y que pensamos que debemos tener cada vez más presente les instituciones que atendemos a personas, especialmente en el ámbito público. 

http://portal.guiasalud.es/web/guest/guias-practica-clinica

Fundació Vidal i Barraquer

La Fundación Vidal y Barraquer es una prestigiosa institución dedicada al ámbito de la Salud Mental. Su "Institut Universitari de Salut Mental" està integrado en la Universitat Ramon Llull y se dedica a la investigación científico-técnica y a la docencia especialitzada. Ofrece programas de Postgraudo i Máster. Consulta todas las formaciones aquí:
http://www.fvb.cat  

Fundació Orienta

La Fundación Orienta es una institución de referencia que desde 1974 se dedica a le atención, promoción y prevención de la salud mental de los niños, los adolescentes y las familias. Ofrece servicios públicos ambulatorios y hospitalitzación parcial a niños y adolescentes en varios municipios del Baix Llobregat.  También ofrece actividades de formación, docencia e investigación.

http://www.fundacioorienta.com/index.php